nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (III.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-04 -tól
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (III.3.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


 

1.§  (1) 1. § (1) A háziorvosi alapellátási körzet székhelye: 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 2.

Ellátási területe:  Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek települések közigazgatási területe.


(2) A védőnői ellátás körzet székhelye: 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69.

Ellátási területe:  Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek települések közigazgatási területe.


(3) Az iskola-egészségügyi alapellátási körzet székhelye 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 2.

Ellátási területe:  Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek települések közigazgatási területe.


(4)A fogorvosi körzet székhelye:8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 1.

Ellátási területe:  Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Bakonyszentkirály, Csesznek települések közigazgatási területe.


(5) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a Zirc Járás Önkormányzati Társulás által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja.  Székhelye: 8420 Zirc, Ady Endre utca 3.


2.  § Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
             Csillag Zoltán sk.                                                        Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                polgármester                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!