nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-28 - 2017-01-29
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.27.) önkormányzati rendelete
a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, a szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint az illetménykiegészítésről szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, a szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint az illetménykiegészítésről szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:rendelet) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

                                                                                                 

„ 6. §   (1 ) A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 2017.évben illetménykiegészítésben részesülnek.

            (2) Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a.”

           2. §       E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

           

 Trieblné Stanka Éva Renáta  sk.                       Feketéné Esztergályos Hilda sk.

        polgármester                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!