nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VIII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-22 -tól
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VIII.21.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Helyi népszavazást a bakonyszentkirályi választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezhet.


2. §  Jelen  rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3. § Hatályát veszti Bakonyszentkirály Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 2/2003. (I.31.) Ökt.sz.  rendelete.
                                Csillag Zoltán sk.                                            Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                                polgármester                                                                 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!