nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyim Község Önkormányzata képviselő testületének 12/2014 (IX.24..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-25 -tól
Nyim Község Önkormányzata képviselő testületének 12/2014 (IX.24..) önkormányzati rendelete
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (IX.24.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számárólNyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§ Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 3/1999 (II. 11.) önkormányzati rendelet.Ságvár, 2014. szeptember 23.


     

            Nikovics Tibor s.k.                                                   dr. Schmieder Ibolya s.k.

           polgármester                                                                            jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. szeptember 24. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.Ságvár, 2014. szeptember 24.


                                                                                                  dr. Schmieder Ibolya s.k.

                                                                                                           jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!