nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-27 -tól
Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete
A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

KISKÖRE VÁROSI önkormányzat

 képviselő-testületének

3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.


1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.065.221 e Ft

Költségvetési bevétellel               1.043.769 e Ft

Költségvetési kiadással


21.452 e Ft

költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül Kisköre Városi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óv-lak Óvoda 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1.1 ,6.1.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek kormányzati funkciók szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését a 6 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(7) Az önkormányzat 2015.12.31-i vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg

(8)Tájékoztató tábla 1.1 és 1.2  a mérlegben szereplő adatokról

(9)Tájékoztató a konszolidált beszámolóról.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §

Ez a rendelet 2016. április 27-én lép hatályba.

                         Magyar Csilla sk.                                            Tóth János Zoltán sk.

                             polgármester                                                            jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. április 26.

                                                                               Tóth János Zoltán sk.

                                                                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mérlegek - 1.1 - 1.4
382.55 KB
működési és felhalm. célú bevét. és kiad. - 2.1.,2.2 mell.
64.87 KB
beruh.és felújítási kiad. 3.,4. mell.
35.37 KB
Európai Uniós támogatással megv. projektek 5. mell
69.34 KB
kiad. ei.,kötelező és önként vállalt feladatok 6.,6.1.1.,6.1.2 mell.
243.71 KB
költségvet. szervek pénzmaradv. 7. mell.
85.03 KB
vagyonkimutatás - közutak 1., 8. mell.
560.77 KB
vagyonkimutatás - közutak 2. 8. mell.
439.75 KB
vagyonkimutatás - járdák, buszvárók
201.84 KB
vagyonkimutatás - terek, közművek, intézm. épülete, egyéb vagyon
339.52 KB
vagyonkimutatás - járművek, szám.tech. eszk., egyéb
731.33 KB
tájékoztató mérlegben szereplő adatokról
48.67 KB
konszolidált beszámoló
452.81 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!