nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-30 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete
A 2013. évi költségvetési zárszámadásról

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:


1.§ Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi zárszámadásról    szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


a) 519 277 ezer Ft bevétellel

b) 430 928 ezer Ft kiadással 

jóváhagyja.2.§ Sárisáp Község Képviselő-testülete a 2013. évi helyesbített pénzmaradványt 88 299 ezer Ft összeggel hagyja jóvá.


3.§ A Képviselő-testület a 2013. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 2. melléklet szerint fogadja el.


4.§ A Képviselő-testület Sárisáp Község Önkormányzatának 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 3. melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján 1 205 625 e Ft-ban állapítja meg.


5. § A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti alakulását a 4. melléklet tartalmazza.


6.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5. melléklet szerint elfogadja.


7.§ A Képviselő-testület a hitelállomány alakulásának bemutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.


8.§ A részesedések állományát a 7. melléklet tartalmazza.9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                             Kollár Károly                                                       Tóthné Putz Erika

                              polgármester                                                               jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
3.21 MB
2. melléklet
542.83 KB
3. melléklet
1.41 MB
4. melléklet
621.55 KB
5. melléklet
696.54 KB
6. melléklet
251.95 KB
7. melléklet
280.47 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!