nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

A Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében és a 6.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1. §


Az önkormányzat Rábapatona község közigazgatási területén e rendeletével helyi iparűzési adót vezet be.


Az adó mértéke


2.§


 1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti adóalap 1,6 %-a.
 2. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység mértéke egységesen 5.000,- Ft/naptári nap.Átmeneti rendelkezés


5.§


 1. Az a vállalkozó jogosult az önkormányzati rendelet által határozott időtartamra biztosított adókedvezményt igénybe venni, aki ennek igénybevételére 2003. március 31-ig már jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdte.
 2. A vállalkozónak az adókedvezmény igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését 2004. január 31-ig be kell jelentenie az adóhatósághoz.

Záró rendelkezések


6.§


 1. Ez a rendelet 2003. december 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit 2004. január 1-től kell alkalmazni.
 2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő –testületének
  • a 11/1998. (XII. 15.) számú,
  • a 19/2000. (XII. 15.) számú,
  • a 6/2001.   (III. 27.)   számú,
  • a 17/2002. (XII. 12.) számú, valamint
  • a 3/2003. (III. 27) számú rendelete.
  • 19/1999.(XII.16.) rendelet.
 3. A rendelet 3; 4; és 5 §-a 2007. december 31-én hatályát veszti.
 4. E rendeletben nem szabályozott kérdéseken a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!