nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 5/2016(V.13.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-15 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 5/2016(V.13.)önkormányzati rendelete
Egészségügyi alapellátási körzetekről


Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya kiterjed Somberek közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt és gyermek háziorvosi körzetre , fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ( fogorvosi és háziorvosi) ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügy és iskolafogászati ellátásra.


2.§ (1) A háziorvosi alapellátás tekinten a gyermek és felnőtt ( vegyes) háziorvosi körzet kiterjed Somberek és Görcsönydoboka községek teljes közigazgatási területére.


(2) A körzet székhelye: 7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 113.


3.§ (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt és gyermek( vegyes) háziorvosi ügyeleti ellátási körzet székhelye: 7700 Mohács, Véradó utca 1. A körzethez Somberek község teljes közigazgatási területével csatlakozik.


(2)


4.§ (1) Somberek Község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot, a feladatellátás k iterjed Görcsönydoboka község teljes közigazgatási területére is.


(2) A körzet székelye: Somberek , Kossuth Lajos utca 113.


5.§ (1) Somberek Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.


(2) Fogorvosi körzet székhelye: 7726 Véménd, Vörösmarty Mihály utca 15.


(3) Somberek Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot, mely ellátást az Önkormányzat együttműködési megállapodás alapján biztosítja.


(4) A fogorvosi ügyeleti  körzet székhelye: 7773 Villány Oportó utca 3.


(5) Somberek Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy iskola-fogorvosi körzetet alkot. melynek székhelye 7728.Somberek,Kossuth Lajos utca 113 .


6.§ Somberek Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe az iskola-ifjúságorvoslás tekintetében egy körzetet alkot. Ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melynek székhelye 7728.Somberek, Rákóczi Ferenc utca 21 szám.7.§ (1) A rendelet 2016. május 15  napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Háziorvosi körzetekről szóló 12/2002.(VI.30.)Kt. számú rendelet hatályát veszti.


Dr. Majorné Dr. Szabó  Zsuzsanna                                                               Csoboth Tamás

                jegyző                                                                                        polgármesterJelen rendelet Somberek községben 2016. május 13. napján Somberek Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.


Somberek, 2016. május 13.                                                       Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                                              jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!