nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-30 -tól
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.29.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról

Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőire terjed ki.


2. § A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2018. évben, 2018. január 01. napjától 48.000.-Ft.


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Ez a rendelet 2018. december 31. napján hatályát veszti.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.

jegyző


Krisztin Endre sk.

polgármester


(Kihirdetve a helyben szokásos módon, hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2018. január 29-én.)


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!