nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-17 - 2017-12-31
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

E rendelet hatálya a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselőkre terjed ki.


2. §

(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2017. évre egységesen valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 10 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2017. évre egységesen valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 10 %-a.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!