nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015(V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 - 2016-05-31
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015(V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

1. §      (1)   Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítésének


a)

bevételi főösszegét           74 725 ezer forintban,


b)

kiadási főösszegét      71 745 ezer forintban állapítja meg az 1., 2., 3., 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
 (2)        A Képviselő-testület  az     (1)    bekezdés   b) pontjában   jóváhagyott 2014. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak  szerint állapítja meg:

            a) személyi juttatások:                                               14 054 e Ft

            b) Munkaadókat terhelő járulékok:                            2 971 e Ft

            c) Dologi kiadások:                                                   21 468 e Ft

            d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                 6 544 e Ft

            e)  Egyéb működési célú kiadások:                           10 853 e Ft

                                f)  Beruházások:                                                        12 390 e Ft

                                g) Felújítások:                                                              1 882 e Ft

                                 h) Finanszírozási kiadások:                                         1 583 e Ft

                                                                                                             .


  (3)        A Képviselő-testület  az   (1)   bekezdés     a)   pontjában    jóváhagyott   2014.  évi teljesítésből a bevételi kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) Működési célú támogatások államh. belülről:       32 109 e Ft

            b) Felhalmozásin támogatások államh. belülről:          5 000 e Ft

            c) Közhatalmi bevételek:                                             8 934 e Ft

            d) Működési bevételek:                                               4 173 e Ft

            e)  Felhalmozási bevételek:                                         4 000 e Ft

                               f) Működési célú átvett pénzeszközök:                       1 000 e Ft

                                h) Finanszírozási bevételek:                                      19 509 e Ft                                                                                       .


           

       (4)   Az önkormányzati számla egyenlegeket a Képviselő-testület

            a) Beloiannisz Község Önkormányzat:                     17 769 e Ft-tal hagyja jóvá.


2. §      A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben szereplő adatok alapján 183 972 ezer forintban állapítja meg a 12. melléklet szerint.


3. §      Beloiannisz Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítését az alábbi melléklet tartalmazzák:

      

(a) 1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,

(b) 2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,

(c) 3. melléklet a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítését,

(d) 4. melléklet a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,

(e) 5. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkciónként,

(f) 6. melléklet a teljesített bevételek kormányzati funkciónként,

(g) 7. melléklet az alaptevékenység maradvány kimutatást,

(h) 8. melléklet a személyi juttatásokról,

(i) 9. melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,

(j)10. melléklet a TB ellátásokat,

(k)11. melléklet a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását,

(l)12. melléklet a mérleget,

(m)13. melléklet az eredmény kimutatást,

(n)14. melléklet a szakfeladatonkénti kimutatást,

(o)15. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,

(p)16. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását,

(q)17. melléklet a tájékoztató adatokat.

(r)18. melléklet tájékoztató mérlegek és kimutatások.


4. §      Az önkormányzat és intézményeinek kiadásai és bevételei, mérlegszerűen a 18/1 mellékletben kerültek bemutatásra.


5. §      Állami támogatások elszámolását a 18/2. mellélet tartalmazza.


6. §    Több éves beruházási és felújítási kiadások bemutatása a 18/3 mellékletben történt.


7. §    Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket 18/4. melléklet tartalmazza.


8. §    A pénzkészlet változását, költségvetési szervenkénti bontásban a 18/5 melléklet mutatja be.


9. §    Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás összegét a 18/7. melléklet tartalmazza.


10. §   Az önkormányzat adósságok keletkeztető ügyleteink állományát a 18/8, valamint a hitelállományának alakulását a VII/9. melléklet tartalmazza.


            11. §    Az önkormányzat hazai forrásból és Európai Uniós forrásból megvalósult projektjeit a

           18/10. melléklet tartalmazza.


             12. §   A helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyont 18/11. mellélet mutatja be.13. § Ez a rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba és 2016. május 31.-án hatályát veszti.


                       

          Papalexisz Kosztasz                                           Földi Ilona

                        polgármester                                                     jegyző

                       

                                                                     A rendelet kihirdetve: 2015. május 29.
                                                                                                                          Földi Ilona

                                                                                                                             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
127 KB
2. melléklet
206.5 KB
3. melléklet
49.5 KB
4. melléklet
47 KB
5. melléklet
275.5 KB
6. melléklet
178.5 KB
7. melléklet
33.5 KB
8. melléklet
71.5 KB
9. melléklet
56 KB
10. melléklet
41.5 KB
11. melléklet
108 KB
12. melléklet
79.5 KB
13. melléklet
40.5 KB
14. melléklet
41 KB
15. melléklet
45 KB
16. melléklet
35 KB
17. melléklet
111 KB
18. melléklet
112.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!