nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-15 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az Eatv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Eatv. 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1.      §


A rendelet hatálya kiterjed Szepetnek község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásraAz alapellátás körzetei

  1. §


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi ellátási körzetet jelen rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. A körzet székhelye: 8861 Szepetnek, Kossuth u. 9-11.


  1. §


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Városkörnyéki Ügyeleti Társulás keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8861 Szepetnek, Petőfi u. 70.


  1. §


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői körzetet jelen rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg. A körzet székhelye: 8861 Szepetnek, Kossuth u. 9-11.
5.§


(1)   Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi ellátási körzetet jelen rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg. A körzet székhelye: 8861 Szepetnek, Petőfi u. 70.


(2)    A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 1.


6. §


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi ellátás körzetét jelen rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg. Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 8861 Szepetnek, Kossuth u. 9-11. szám alatti orvosi rendelőben illetve védőnői tanácsadóban biztosítanak.
Záró rendelkezések

7.§(1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szepetnek Községi Önkormányzat a háziorvosi és fogorvosi körzet megállapításáról szóló 16/2006. (XII. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
Szepetnek, 2016. szeptember 13.Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyzőZáradék:

A rendeletet kihirdetésre került: 2016. szeptember 14.
Szalai-Gaál Mónika


jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.65 KB
2. melléklet
12.77 KB
3. melléklet
12.85 KB
4. melléklet
12.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!