nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hegyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-10 -tól
Hegyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Hegyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§.

(1) Hegyfalu község közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi ellátási körzetet alkot.

(2) Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás tekintetében Hegyfalu község közigazgatási területe a Hegyfalu Kossuth u.64. székhelyű vegyes háziorvosi ellátási körzethez tartozik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vegyes háziorvosi körzethez tartozik még Répceszentgyörgy, Vasegerszeg, Zsédeny, Tompaládony községek teljes közigazgatási területe.

(4) Hegyfalu község közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi ellátási körzetet alkot.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott iskola-egészségügyi ellátási körzet ellátási körébe tartozik a Bői Általános Iskola. A körzet székhelye: 9625 Bő Széchenyi u. 27.

(5) Védőnői ellátás tekintetében Hegyfalu község közigazgatási területe a Bük,  Eötvös u. 2. székhelyű védőnői ellátási körzethez tartozik.

(6) Fogorvosi alapellátás tekintetében Hegyfalu község közigazgatási területe a Hegyfalu Kossuth u.64. székhelyű fogorvosi alapellátási körzethez tartozik.


2.§.


(1)Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Hegyfalu község közigazgatási területe a Sárvár Széchenyi u.7. székhelyű ügyeleti ellátási körzethez tartozik.

(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Hegyfalu község közigazgatási területe a Szombathely, Wesselényi u. 4. székhelyű fogorvosi ügyeleti ellátási körzethez tartozik.


3.§.


(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hegyfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi körzetekről szóló 4/2002.(VI.19.) önkormányzati rendelete.

Hegyfalu, 2016.szeptember 8.

Bartok Tibor

polgármester

dr. Vincze György

jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. szeptember 9.


dr. Vincze György

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!