nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (VIII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-02 - 2017-12-31
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (VIII.1.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről

Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

Jelen rendelet hatálya kiterjed a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal)

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre.

  2. §.


   (1) A Hivatal 2017 évi munkarendjében, a nyári időszakban az igazgatási szünet    

        2017. 08. 07-től - 2017. 08. 18-ig tart (10 munkanap).


(2) A Hivatal 2017 évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet

     2017. 12. 27-től – 2016. 12. 29-ig tart (3 munkanap).


(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban és kirendeltségein az ügyfélfogadás

     szünetel.

Záró rendelkezések

3. §.


   (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és  2017. december 31-én

hatályát veszti.


               Dr. Halász Péter                                                                     Dr. Berényi Sándor

                        jegyző                                                                                     polgármester


A rendelet kihirdetve:


Somogyszentpál, 2017. augusztus 01.

dr. Halász Péter

      jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!