nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hatályos:2014-01-01 - 2015-12-31
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(X.07.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.


Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 5.§ c.) pontjában továbbá a 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbiakat rendeli el:


1.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C.tv. (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 1,1%-a.


 (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó mértéke a Htv. 37.§ (2) bekezdés a.) és b.) pontja szerinti tevékenység végzésénél naptári naponként 5.000.Ft.


2.§ Ezen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 4/2010.(II.01.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


Tuba Erik                                                                                                      Dr. Gál László

polgármester                                                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!