nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Méhtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-31 -tól
Méhtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.31..) önkormányzati rendelete
4/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


MÉHTELEK KÖZSÉG önkormányzata

 képviselő-testületének

4/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Méhtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

391 164 E Ft

Költségvetési bevétellel392 049 E Ft

Költségvetési kiadással


19 282 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.


2. §

A Képviselő–testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:


a) Kiadások főösszege                                               417 884 E Ft

b) Bevételek főösszege                                             437 165 E Ft


c) Költségvetési kiadások                                         392 049 E Ft

d) Költségvetési bevételek                                        391 164 E Ft


e) Finanszírozási kiadások                                         25 835 E Ft

f) Finanszírozási bevételek                                        46 001 E Ft


i) Önkormányzat költségvetési támogatása               130 734 E Ft


3. §


(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1. - 6.. és a 7.1. -  7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a  8.1.1- 8.1.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

5. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.7. §


Ez a rendelet 2016. V. 31.-én lép hatályba.
..........................................

.......................................

Varga Zoltán

jegyző

Czuprák László

polgármester
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. mell.
1.27 MB
2.sz. mell.
370.33 KB
3.sz. mell.
91.69 KB
4.sz. mell.
89.83 KB
5.sz. mell.
119.08 KB
6.sz. mell.
1.14 MB
7.sz. mell.
521.53 KB
8.sz. mell.
536.83 KB
9.sz. mell.
93.22 KB
tájékoztató táblák
1.35 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!