nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8/2016 (VI.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-17 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8/2016 (VI.16.) önkormányzati rendelete
a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26.§ (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1. §


A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2016.       módosított bevételi előirányzata                                               5.153.865.000 Ft

                    bevételi előirányzat növekedés                                                     695.009.521 Ft

                    módosított bevételi előirányzat:                                             5.848.874.521 Ft


b) 2016.      módosított kiadási előirányzata                                                          5.153.865.000 Ft

                    kiadási előirányzat növekedés                                                      695.009.521 Ft

                     módosított kiadási előirányzat:                                             5.848.874.521 Ft”


2. §


A Költségvetési rendelet:

  1. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép,
  2. 6. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép,
  3. 7. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép,
  4. 9.1. melléklete helyébe ezen rendelet 4.1. melléklete lép,
  5. 9.2. melléklete helyébe ezen rendelet 4.2. melléklete lép,
  6. 9.3. melléklete helyébe ezen rendelet 4.3. melléklete lép,
  7. 9.4. melléklete helyébe ezen rendelet 4.4. melléklete lép,
  8. 9.5. melléklete helyébe ezen rendelet 4.5. melléklete lép,
  9. 9.6. melléklete helyébe ezen rendelet 4.6. melléklete lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Győriné dr. Czeglédi Márta                                                         dr. Voller Erika

         polgármester                                                                               jegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2016. június 16.

                                                                                                     dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
340.5 KB
1.melléklet
7.66 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!