nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-01 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 14/2005. (XI.3.) önkormányzati rendelete módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a köztemetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 14/2005. (XI.3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja:


1.§.

A R. 15.§. (3) bekezdése -az alábbi ponttal egészül ki:

             e.) Gránitlappal lefedett urnasírhely: 25 év

2.§.

A R. 24.§. hatályát veszti.

3.§.

A R. 3 melléklete  -az alábbi ponttal egészül ki:

               5. Gránitlappal lefedett urnasír 1,1 m hosszú, 0,6 m széles, 0,17 m magas

4.§.

A R. 4 melléklete  -az alábbi ponttal egészül ki:

              7. Gránitlappal lefedett urnasírhely (25 évre) 139.700,- Ft


Záró rendelkezések

2.§.

(1) E rendelet 2017. szeptember. 1 napján lép hatályba.

Tornyiszentmiklós, 2017. augusztus 23.


                            Végh László                                                     dr. Novák Anett

                polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: Tornyiszentmiklós, 2017. augusztus 25.


                                                                                           dr. Novák Anett

                                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!