nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (VIII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-19 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (VIII.19.) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazásról

Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 33. §. és 34. §. (1) bek. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. §.


E rendelet alkalmazásában választópolgár: az a személy, aki a helyi önkormányzati választáson választójogosult.


  1. Helyi népszavazás kezdeményezése

2.§.


  1. A helyi népszavazást a polgármesternél a választópolgárok 10 %-a kezdeményezheti.
  2. A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok   20 %-a kezdeményezte.


  1. Településrészi népszavazás kezdeményezése

3.§.


  1. Helyi népszavazást a  településrész választópolgárai is kezdeményezhetnek.
  2. Településrészi népszavazás kezdeményezéséhez a szükséges arányt az ott élő választópolgárok száma alapján e rendelet 2. §-ában meghatározottak szerint kell megállapítani.


  1. Záró rendelkezések  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon gondoskodik.
  2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a   9/2004. (III.22.)   rendelet  - a helyi népszavazás, népi kezdeményezésről - hatályát veszti.   Babina Sándor sk.                                               Dr. Berényi Sándor sk.

         jegyző                                                                      polgármester
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!