nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-01-01 - 2013-01-01
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete
A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009. (X.1.)  rendelet  mellékletének 16.) a.) pontja helyébe a következő pont lép:


          16.) foglalt hely biztosítása

           a.) vásárban évi:                                  32.000 Ft+ÁFA2.§ Ez a rendelet  2012. január 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!