nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (VIII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-01 - 2018-09-02
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (VIII.1.) önkormányzati rendelete
egyes szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 115. § (1) és (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1) 23. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„23. §

(1) Indokolt esetben az étkeztetés a kérelem benyújtását követő naptól biztosítható.  Kapacitás hiányában a kérelmeket érkezésük sorrendjében várakozó listán kell nyilvántartani és kapacitás megnyíltakor sorrendben teljesíteni.

(2) Az étkeztetést az ellátott vagy a térítési díj fizetésére jogosult csak az alábbi esetekben mondhatja le a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda élelmezésvezetője részére bejelentve:

a) amennyiben az ellátott hétfői napra nem kéri az ellátást, két munkanappal azt megelőzően,

b) amennyiben az ellátott egy hétre vagy annál hosszabb időszakra nem kéri az ellátást, az ellátás kérelmezett szüneteltetését megelőző hét szerda 16 óráig,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szerinti esetekben és módon.

(3) A (2) bekezdésben foglalt eseteken kívül az ellátás nem mondható le.

(4) A (2) bekezdés b) pontja alapján lemondott ellátás esetén az ismételt igénybevétel annak kezdetét megelőző hét szerda 16 óráig jelenthető be.”


2. §Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R2) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)  A Képviselő-testület az intézmények nyersanyagnormáit a következők szerint állapítja meg:

Ssz.

Étkeztetésben részesülők megnevezése

Nyersanyagköltség

1.

Óvodai gyermekellátás (reggeli)

60,63 Ft

2.

Óvodai gyermekellátás (ebéd)

193,70 Ft

3.

Óvodai gyermekellátás (uzsonna)

60,63 Ft

4.

Családi bölcsőde (reggeli)

48,42 Ft

5.

Családi bölcsőde (tízórai)

32,29 Ft

6.

Családi bölcsőde (ebéd)

193,70 Ft

7.

Családi bölcsőde (uzsonna)

48,42 Ft

8.

Iskolai menza (csak ebéd)

283,46 Ft

9.

Iskolai napközi ellátás (reggeli)

94,49 Ft

10.

Iskolai napközi ellátás (ebéd)

283,46 Ft

11.

Iskolai napközi ellátás (uzsonna)

84,49 Ft

12.

Alkalmazottak ebéd

393,70 Ft

13.

Vendég  ebéd

393,70 Ft

14.

Szociális alapellátás keretén belüli étkezés (csak ebéd)

393,70 Ft3. §Az R2. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3)   Az intézményi térítési díj összege:

Ssz.

Étkeztetésben részesülők megnevezése

nyersanyag költség

(Ft)

Felszámított rezsi (nettó)

Fizetendő nettó díj

Fizetendő bruttó díj (Ft)

%

forint

(Ft)

1.

Óvodai gyermekellátás

314,96

0

0

314,96

400

2.

Családi bölcsöde

322,83

0

0

322,83

410

3.

Iskolai menza (csak ebéd)

283,46

0

0

283,46

360

4.

Iskolai napközi ellátás

472,44

0

0

472,44

600

5.

Alkalmazottak ebéd

393,70

0

0

393,70

500

6.

Vendég ebéd

393,70

90

354,33

748,03

9504. §Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4)  A szociális étkeztetésben részesülők térítési díj összege:

Megnevezés

Fizetendő nettó

térítési díj

Ft/adag

Fizetendő bruttó

térítési díj

Ft/adag

nyugdíjminimum 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

177,17

225

nyugdíjminimum 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén kiszállítással

295,28

375

nyugdíjminimum 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén

303,15

385

nyugdíjminimum 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással

421,26

535

nyugdíjminimum 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén

389,76

495

nyugdíjminimum 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással

507,87

645

nyugdíjminimum 400 %-a feletti jövedelem esetén

519,69

660

nyugdíjminimum 400 %-a feletti jövedelem esetén kiszállítással

637,80

8105. §Az R2. 5/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/A. §  A fizetésre kötelezett a jelen rendeletben meghatározott személyi térítési díjat számla alapján havonta utólag köteles megfizetni átutalással vagy a számla mellé csatolt készpénzátutalási megbízással, készpénzbefizetési megbízással.”


6. §A rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!