nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (XII.17..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-18 - 2019-03-31
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (XII.17..) önkormányzati rendelete
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 10/2018. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2017 évi költségvetéséről szóló 2016 évi XC. törvény 3. melléklet I.9.  pontja, valamint Magyarország 2018 évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.9. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tüzelőanyagvásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 10/2018. (XI.14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:1. § A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  1. „Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek, vagy családnak, aki időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, és lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja és a családban 2018. évben az egy főre eső jövedelem a 95.000 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 120.000 Ft-ot nem haladja meg. „


2.§ A rendelet 3.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(3) A támogatás iránti igényeket 2019. január 10-én 16.00 óráig, az önkormányzatnál rendszeresített „Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem” nyomtatványon lehet benyújtani a Karancsaljai  Közös Önkormányzati Hivatalban. A kérelem nyomtatványt az I. sz. melléklet tartalmazza. „


3.§ Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. március 31-én hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú
17.76 KB
szociális tüzifa
59 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!