nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-04 - 2015-03-05
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testülete

5/2015. (III. 03.) önkormányzati rendelete


egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről


Tornyiszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


E rendelettel hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

nem érinti ezen önkormányzat rendeletek alapján e rendelet hatályba lépése előtt keletkezett,

megszüntetett, vagy módosított jogokat és kötelezettségeket.


2.§


  1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti


a) a közösségi munkavégzés helyi szabályairól szóló 4/1994. (III. 22.) önkormányzati rendelet

b) a Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 4/2005. (II. 17.) önkormányzati rendelet

c) a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 6/2005. (III. 11.) önkormányzati rendelet

d) a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben nappali tagozaton tanuló tornyiszentmiklósi fiataloknak adható ösztöndíj szabályairól szóló 4/2001. (IX. 11.) önkormányzati rendelet

e) a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 12/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete


3.§


3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát

veszti.
dr. Hercz Judit                                                                                            Végh László

      jegyző                                                                                                     polgármester
Kihirdetve:


2015. március 3.dr. Hercz Judit

      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!