nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IV.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-01 - 2014-05-01
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IV.17.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) rendeletének 26.§ (8) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  1. §


A rendelet 9. § bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

 9. § (1) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátási formaként a következő intézményi térítési díjak kerültek megállapításra:


  1. idősek otthona ellátás                                               3 710 Ft/fő/nap

111 300 Ft/fő/hó  1. idősek Nappali ellátása étkeztetés nélkül:                     770 Ft/fő/nap

étkeztetés igénybevételével:                                             770 Ft/fő/nap+ étkeztetés  1. étkeztetés                                                                     440 Ft/fő/nap


  1. házi segítségnyújtás                                                       935Ft/óra2.§


A 9. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § (2) A képviselő-testület a következő intézményi térítési díjat állapít meg:


a)idősek otthona ellátás:                                                              70 800 Ft/hó

   az ellátott jövedelmének 80 %-a, legfeljebb azonban:                   2 360 Ft/nap


b) idősek nappali ellátása étkeztetés nélkül:                               0 Ft

      étkezés igénybevételével:                                        440 Ft/ebéd


c) étkeztetés:                                                                          440 Ft/ ebéd

    A kiszállítás díja:                                                                 130 Ft/napd) házi segítségnyújtás:                                                            520 Ft/óra3.§


E rendelet 2014. május 1-én lép hatályba, a 9/2013 (IV.4.) önkormányzati rendelet az ezt követő napon hatályát veszti.Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16. napján tartott ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                dr. Voller Erika

         polgármester                                                                                       jegyzőKihirdetési záradék:                                                                             dr. Voller Erika

Kihirdetve: 2014. április 17.                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!