nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (VIII.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-01 - 2014-09-02
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (VIII.29.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Regöly Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésnek módosítását az alábbiak szerint állapítja meg:1. §


A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


2. §


A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 2.  melléklete lép.


3. §


A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.


4. §


(1) Ezen rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
                  Kövér István                                                                    Budainé Vajk Ildikó

                  polgármester                                                                               jegyző
Kihirdetési záradék:A rendelet kihirdetésének napja: 2014. augusztus 29.
                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
44 KB
2. melléklet
43.5 KB
3. melléklet
29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!