nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2016 (VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-07-04 - 2016-07-04
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2016 (VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Gyöngyösoroszi 468/1 hrsz-ú ingatlan helyi védelem alá helyezéséről szóló 8/2009. ( X. 1. ) rendelet módosításáról


Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében a a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése alapján  a következőket rendeli el:


1.§


A Képviselő-testület, Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Gyöngyösoroszi 468/1 hrsz-ú ingatlan helyi védelem alá helyezéséről szóló 8/2009. (X.1.) rendeletének 11. § (2) és (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.


2.§


Jelen rendelet 2016. július 4-jén lép hatályba és 2016. július 5-én hatályát veszti.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!