nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013(IV.30.)
Hatályos:2013-04-30 - 2018-09-30
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013(IV.30.)
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IV.30.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított és kiegészített 8/2004.(IV.05.) számú rendelet módosításáról.

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IV.30.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított és kiegészített 8/2004.(IV.05.) számú rendelet módosításáról.Nyíradony Város Képviselő-testülete a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló   2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. §-a (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a közterületek tisztántartásáról és a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2004.(IV.25.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


  1. §.


A rendelet 23. §-a (1) bekezdése és a rendelet melléklete hatályát veszti.


  1. §.


Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit azonban

2013. január 01-e hatállyal alkalmazni kell.


Nyíradony, 2013. április 30.        Tasó László                                                                             Benő János

      Polgármester                                                                               Jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!