nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mórahalom város Képviselő-testületének 17/2017/(V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-26 -tól
Mórahalom város Képviselő-testületének 17/2017/(V.25.) önkormányzati rendelete
Mórahalom Város Képviselő-testületének 17/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete Mórahalom Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Mórahalom Város Képviselő-testületének

17/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

Mórahalom Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól


Mórahalom Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. §


Jelen rendelet Mórahalom város (továbbiakban: város) közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.


2. §


A partnerségi egyeztetésben részt vesznek

3. §

A partnerségi egyeztetésre vonatkozó központi jogszabályban előírt


4. §


A partnerségi egyeztetésben résztvevők javaslataikat, észrevételeiket a központi jogszabályban megszabott határidőre

juttathatják el.


5. §


(1) A partnerségi egyeztetés keretében beérkezett észrevételeket

közzéteszi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően megőrzi.

(2) A polgármester intézkedik az elfogadott javaslatoknak a véleményezett tervezetekbe történő beépítéséről.


6. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mórahalom, 2017. május 25.
                                       Nógrádi Zoltán                                                                       Dr. Elekes Petra

                                          polgármester                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!