nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2016. (X.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-01 - 2017-11-23
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2016. (X.25.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairól szóló 10/2015. (XII.16.) ÖKT rendelet módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete az 10/2015. (XII. 16.) ÖKT. rendelete a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.

A R. 2.§. (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

 2.§ (1) Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25) BM rendelet alapján természetben nyújtott ellátásként legalább 1 m3 , legfeljebb 5 m3 mennyiségű tűzifát nyújthat háztartásonként téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez annak, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és:

a) aktív korúak ellátásában részesül,

b) időskorúak járadékában részesül,

c) lakhatást segítő támogatásban részesül,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) egyedül élő nyugdíjas,

g) fogyatékossági támogatásban részesül.

h) gyermekét egyedül nevelő szülő


2.§.

A R. 3.§.(2) bekezdése az alábbiakra módosul:

3.§(2) A kérelmeket minden év január 15. napjáig lehet benyújtani.


3.§

A R. 1. melléklete helyébe a  jelen rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3.§.

Jelen rendelet 2016. november 1-én lép hatályba.


Tornyiszentmiklós, 2016. október 24.Végh László                                                               dr. Hercz Judit

polgármester                                                                   jegyző


Kihirdetve: 2016. október 25.


dr. Hercz Judit

jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
25.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!