nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-03-01 - 2012-03-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C.§ (4) és 148.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


1.§


A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004.(V.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 7/A.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„7/A. § (3) A támogatás természetbeni nyújtásához a támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal házipénztárából a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója részére kell fizetni, aki az összeg felhasználásáról annak felvételét követő 8 napon belül számlákkal köteles elszámolni.”


2.§


A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004.(V.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 13.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„13.§ (3) A szülő (gondozó) által fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg, s erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.”3.§


A rendelet 2012.március 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!