nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-01-01 - 2012-01-01
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete
A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 23/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászapáti  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § /2/ bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 23/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének 1.), 4.), 5.), 7.) pontja helyébe a következő pontok lépnek:


  1. Kukás háztartási hulladék ártalmatlanítási, begyűjtési és szállítási dija:


4.) A regionális hulladéklerakóba a hulladék tulajdonosa által beszállított többlethulladék átvételi díja:5.) Az építési, bontási hulladék /beton, tégla, cserép és kerámia/ átvétele:7.) Komposztálható hulladék:


/A kisméretű hulladékot zsákolva, az ágakat kötegelve, külön gyűjtve veszik át./

2.§Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!