nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyésta község képviselő testületének 7/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 -tól
Nyésta község képviselő testületének 7/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről 8/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyésta község Önkormányzat Képviselőtestületének

7/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

8/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet

módosításáról


Nyésta község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 6.§. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő szelektív begyűjtése

a.) Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot (papír, fehér és színes üveg, műanyag) az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényben is elhelyezheti.

b.) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladék fajtákkal ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.

c.) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények kihelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik.

d.) A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi.

e.) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtákra, valamint a fém hulladékfajtára, továbbá a háztartásban képződő zöldhulladékra.

f.) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékfajtákra utaló jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja. A zsákokban a jelzett hulladékfajtán kívül egyéb hulladék elhelyezése tilos.

g.) A házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltató kéthetenkénti rendszerességgel végzi.2.§.

A rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.

3.§.

A rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.


Nyésta, 2014. november 27.

Bárdos Ferenc                                                                                      Fürjesné Jadlóczki Dóra

polgármester                                                                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve.

Nyésta, 2014. november 27.


                      Fürjesné Jadlóczki Dóra

                                    jegyző


                     


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!