nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete
az önkiszolgáló étterem és turistaszálló konyhájáról étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagnormáról és értékesítési díjakról, valamint a turistaszálló szállásdíjáról és terembérleti díjairól szóló 16/2017. (XII.21.) rendelet módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


14/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete


az önkiszolgáló étterem és turistaszálló konyhájáról étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagnormáról és értékesítési díjakról, valamint a turistaszálló szállásdíjáról és terembérleti díjairól szóló 16/2017. (XII.21.) rendelet módosításárólLovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, illetve a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben és a helyi idegenforgalmi adóról szóló 15/2000.(XII. 19.) rendeletben foglaltakat figyelembe véve a következő rendeletet alkotja.


1.§


A képviselő-testület a Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló konyhájáról az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagnormát és értékesítési díjakat e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.


5.§

E rendelet 2019. január l. napján lép hatályba.Lovászi, 2018. december 20.                         dr. Novák Anett                                                   Léránt Ferenc

                                jegyző                                                           polgármesterKihirdetve: 2018. december 21.

dr. Novák Anett 

       jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!