nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IV.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-17 - 2015-04-22
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IV.16.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2010. (XII.16.) számú rendeletet módosító 9/2015. (III.20) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2010. (XII.16.) számú rendeletet módosító 9/2015. (III.20.) számú rendelet 1. §-a az alábbi szöveggel lép hatályba:

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2010. (XII.16.) Rendelet 6. §-ának b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.”


2. §

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2010. (XII.16.) számú rendeletet módosító 9/2015. (III.20.) számú rendelet 2. §-a az alábbi szöveggel lép hatályba:

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2010. (XII.16.) Rendelet 6. §-ának c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) telek”Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!