nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-01 - 2015-09-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
a védőnői körzetek kialakításáról szóló 21/2005. (XI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) A védőnői körzetek kialakításáról szóló 21/2005. (XI.01.) önkormányzati rendelet 1.) számú melléklete helyébe e rendelet 1.) számú melléklete lép. Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
786.53 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!