nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II. 6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-07 - 2020-01-31
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II. 6.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetményalapjáról

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, továbbá a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 60. § (6) bekezdése szerint megállapított illetményalap összege 2019. évben 47 610 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletet 2019. január 1-jétől visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!