nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-23 -tól
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat  2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                                          74.954  e Ft bevétellel,

                                                               Ebből: költségvetési bevétel                            68.373 e Ft

                                                                           finanszírozási bevétel                           7.347 e Ft

                                                                           passzív pénzügyi elszámolás                 -766 e Ft,                          

                                                           62.634 e Ft kiadással

                                                                 Ebből: költségvetési kiadás                            62.941 e Ft

                                                                           aktív pénzügyi elszámolás                       -307 e Ft,

12.779 e Ft helyesbített maradvánnyal

jóváhagyja.


(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 1.1 sz. mellékletben foglaltaknak, kiadásait  kiemelt jogcímenként  a  1.2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, és azon belül kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 1.3, 1.4, 1.5 sz. mellékletek szerint fogadja el.


(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


II. Részletes rendelkezések


2.§ A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1.) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási és felhalmozási célú kiadásait a  2. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2.) A Képviselő-testület a  módosított pénzmaradványt  a 2013. évi szabályok szerint a  4. sz. melléklet szerint 12.779 e Ft-ban, a 2014. évi szabályok szerint korrigált maradvány igénybevétele rovaton elszámolható összeget pedig 12.653 e Ft-ban a 13.sz melléklet szerint határozza meg.


(3) A kiadások szakfeladatonként a 5. sz. melléklet  foglaltaknak megfelelően fogadja el a képviselő-testület. Az alkalmazottak létszámát 15 fővel állapítja meg.3.§ Az önkormányzat pénzeszközeinek 2012. évi változását a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja a Képviselő-testület.4.§ (1.) A  Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 6. sz. melléklet szerint a mérlegben szereplő adatok alapján   582.871 e Ft eszköz és forrás összegben állapítja meg.


(2.)Az ingatlan vagyon összetételét, és az üzemeltetésre átadott nettó vagyon értékét  a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.5.§ A Képviselő-testület a  több éves kihatással járó  kötelezettségek 2013. évi alakulását a 8. sz.  melléklet szerint elfogadja.6.§ Az önkormányzat adósság állományát 25.200 ezer Ft-ban  a 10. sz. mellékletben,  kölcsönök (követelések) állományát 3.996 ezer Ft-ban a  9.  mellékletben foglaltak szerint állapítja meg a képviselő-testület.7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 12sz.   melléklet szerint elfogadja.


III. Záró rendelkezések


8.§ (1) Ez a rendelet 2014. május 5-én lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezseny Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.25.)  önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 9/2013.(VI.27.), 12/2013.(IX.12), 13/2013.(IX.12.), 16/2013.(XI.28.), 19/2013.(XII.23.), 1/2014.(II.05.) és a 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletek hatályát vesztik.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1. melléklet
14.57 KB
1.2. melléklet
12.71 KB
1.3. melléklet
160.5 KB
1.4. melléklet
162.5 KB
1.5. melléklet
177 KB
2. melléklet
11.39 KB
3. melléklet
12.13 KB
4. melléklet
22.5 KB
5. melléklet
91 KB
6. melléklet
21.5 KB
7.1. melléklet
46.4 KB
7.2. melléklet
28.43 KB
8. melléklet
15.5 KB
9. melléklet
9.42 KB
10. melléklet
8.6 KB
11. melléklet
8.46 KB
12. melléklet
17.49 KB
13. melléklet
13.1 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!