nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-24 - 2017-04-29
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §

A Rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi mondat lép:

„(1) A felnőtt és vegyes háziorvosi körzeteket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.”

 

2. §

A Rendelet

a)   1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép,

b)  2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.


3. §

Jelen rendelet 2017. április 24. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
17.07 KB
2. számú melléklet
14.56 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!