nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-01 - 2020-07-02
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. §

(1) Regöly Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének főösszegét 562.792.555 Ft összegben hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 5. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(7) Az Ör. 6. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

(8) Az Ör. 7. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

(9) Az Ör. 8. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.


  1. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.               Kelemen Csaba                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. június 30.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Indoklás
118.27 KB
1-8. melléklet
132.51 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!