nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
11/2015 (XI.26..)
Hatályos:2015-11-26 -tól
11/2015 (XI.26..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 8/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 8/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Vérteskethely Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 8/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő, (6) bekezdéssel egészül ki:

(6) Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben előírt határidőig nem számol el, köteles a támogatás teljes összegét visszafizetni. Újabb támogatásban a támogatott csak az előző támogatás elszámolását követően részesülhet.

2. §

A Rendelet 3. §-a következő, (7) bekezdéssel egészül ki:

(7) Az Önkormányzat a támogatás adatait a helyben szokásos módon közzé teszi a döntést követő 60 napon belül. A nyilvánosságot a közzétételt követő öt évig biztosítja. A közzététel tartalmazza a támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Vérteskethely, 2015. november 25.
                    Tóth János                                                           Dr. Cserhalmi Antal

                     polgármester                                                                        jegyzőKihirdetés napja: 2015. november 26.                               

Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                                 jegyző 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!