nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-27 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Szepetnek Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény. 23.§.-a, 24.§-a, illetve 91. §-a alapján a Szepetnek Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §.


A rendelet hatálya Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Szepetnek Községi Önkormányzat intézményére terjed ki.


Az Önkormányzat összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


2. §.


(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        292 139 ezer Ft          eredeti előirányzattal

                                   362 959 ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                   355 915 ezer Ft          teljesítéssel

  67 924 ezer Ft          pénzmaradvánnyal   (összevont)

az 1.  számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


     A kiadásokat         292 139 ezer Ft          eredeti előirányzattal,

                                   362 959 ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                   287 992 ezer Ft          teljesítéssel

 az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a 2015. évi pénzmaradvány alakulását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2015. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs.

Az Önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv költségvetésének végrehajtása3. §.
(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        223.814 ezer Ft          eredeti előirányzattal

                                   291 657ezer Ft           módosított előirányzattal, és

                                   295.319 ezer Ft          teljesítéssel

50.360 ezer Ft          pénzmaradvánnyal az 3. számú és a 9. számú melléklet szerinti

részletezéssel,

  

A kiadásokat              223.814 ezer Ft          eredeti előirányzattal,

                                   291.657 ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                   233 436 ezer Ft          teljesítéssel az 2. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


3) A Képviselő-testület 2015. évi támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadását a 6. számú melléklet szerint, az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület a 2015. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.


 (5) A Képviselő-testület a Szepetnek Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 10. számú melléklet szerint, 2015. december 31-i állapotot 1.661 581 ezer Ft-ban állapítja meg.(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzforgalmának alakulását a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.(maradvány)


(7) A Képviselő-testület a 2015.évi felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a 2015. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az önkormányzatnál az 4. számú melléklet szerint jóváhagyja (létszám)Királyi Pál Általános Művelődési Központ költségvetésének végrehajtása


4. §.(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket        97 136 ezer Ft           eredeti előirányzattal

                                    99 489 ezer Ft           módosított előirányzattal, és

                                    81 985 ezer Ft           teljesítéssel

                                      5 698 ezer Ft           pénzmaradvánnyal a 3. számú, és  9. számú melléklet szerinti részletezéssel,


A kiadásokat              97 136 ezer Ft             eredeti előirányzattal

                                   99 489 ezer Ft             módosított előirányzattal, és

                                   81 986 ezer Ft             teljesítéssel a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket az 1 . számú melléklet szerint jóváhagyja


(4) A Képviselő-testület a 2015. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az intézménynél a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(5) A Képviselő-testület az intézményi működési kiadásokat a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja


 (7) A Képviselő-testület 2015. évi egyszerűsített mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja


(8) A Képviselő-testület az intézmény eredmény kimutatását a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(9) A Képviselő-testület a 2015. évi pénzmaradvány alakulását a 26. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület az intézmény felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
A Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


5. §.


 (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket                               

 47 195 ezer Ft           eredeti előirányzattal

                                    48 882 ezer Ft           módosított előirányzattal, és

                                    46 560 ezer Ft           teljesítéssel

                                      4 347 ezer Ft           pénzmaradvánnyal a 3. számú és 9. számú melléklet szerinti részletezéssel,


   A kiadásokat           47 195 ezer Ft           eredeti előirányzattal

                                    48 882 ezer Ft           módosított előirányzattal, és

                                    46 569 ezer Ft           teljesítéssel az 1.számú . számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a 2015. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja


(6) A Képviselő-testület a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét a 10. számú melléklet szerint, 2015. december 31-i állapotot 3 499 ezer Ft-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület a közös hivatal működési kiadásait a 2. számú melléklet alapján jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a közös hivatal 2015. évi pénzmaradvány kimutatás alakulását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja


(9) A Képviselő-testület a 2015.évi felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület a 2015. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát a közös hivatalnál a 4. számú melléklet szerint jóváhagyjaZáró rendelkezések


6.§.


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Szepetnek, 2016. április 25.Vlasicsné Fischl Timea

polgármester


Szalai-Gaál Mónika

jegyző

A rendelet kihirdetésre került:


2016. április 26.                Szalai-Gaál Mónika

                         jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
133.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!