nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-29 - 2016-09-30
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                           704,195 e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      165,290  e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét              40,833 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                                16,358  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                23,874  e Ft-ban,

                        bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól                       601 e Ft-ban

                       

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          113,100 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           99,000  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                  10,100  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         4,000 e Ft-ban,


d) az intézményi működési bevételek összegét                        12,010 e Ft-ban,


e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét               231,711  e Ft-ban,

            ebből:

            ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

                 megvalósuló programok, projektek bevételei           231,711 e Ft-ban,

      

       f) a kölcsönök összegét                                                                        2,300  e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa) nyújtott kölcsönök visszatérülése                                    300 e Ft-ban,

                  fb) beruházási célú pénzeszköz átvétel                                2,000 e Ft-ban


      g) az előző évi pénzmaradvány összegét                                      133,951 e Ft-ban    


      h) felhalmozási bevételek                                                                 5,000 e Ft-ban                                      

                       

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      704,195  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

a)  a Működési költségvetés összegét                                               352,255 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              51,170 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                15,136  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                 118,045 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                167,904 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 151,611 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                      3,500 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                            6,850 e Ft-ban,

add) egyéb                                                                5,943 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                            346,607 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          339,447 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                7,160 e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felújítási kiadások összegét                                  7,160  e Ft-ban,

                                   bbb) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                       0  e Ft-ban,

                                  

            c) a kölcsönök összegét                                                                         4,333 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                              1.000 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                         3,333 e Ft-ban,


            d) az általános tartalék összegét                                                                1,000 e Ft-ban,

állapítja meg. ”

           


2. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2016. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                    64,978    e Ft-ban,

                   Ebből:


       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                       62,805    e Ft-ban,


b) a közhatalmi bevételek összegét                                                         0    e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                        0    e Ft-ban,

           

c) az intézményi működési bevételek összegét                                     221 e Ft-ban,


d) az előző évi pénzmaradvány összegét                                              1,952  e Ft-ban,

      

                  

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      64,978  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               64,353 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            40,477  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                10,508  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  13,268  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                  100 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                   625 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  625 e Ft-ban,

             állapítja meg.” 3. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 5. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                       90,787   e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                          86,506  e Ft-ban,


b) az intézményi működési bevételek összegét                                    3,455   e Ft-ban,

c) az előző évi pénzmaradvány összegét                                               826 e Ft-ban

            

            2.) Kiadási főösszegét                                                                          90,787 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                    90,362 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 57,996  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                   15,556  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      16,810 e Ft-ban,

                       

            állapítja meg.

           b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                   425 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  425 e Ft-ban,

            állapítja meg.”4. §   (1)      A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

          (2)     A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

          (3)     A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

          (4)     A költségvetési rendelet 4.a melléklete helyébe e rendelet 4.a melléklete lép.

          (5)     A költségvetési rendelet 4.b melléklete helyébe e rendelet 4. b melléklete lép

          (6)     A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.5. §    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.


Kulcs, 2016. szeptember 29.


Jobb Gyula   s. k.                                                                                                  Dr. Árva Helga  s. k.

 polgármester                                                                                                      jegyző

Záradék:
A rendelet 2016. szeptember 29. napján kihirdetésre került.
Dr. Árva Helga  s. k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
94.5 KB
2. melléklet
82 KB
3. melléklet
71 KB
4.a melléklet
62.5 KB
4. b melléklet
56 KB
5. melléklet
53 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!