nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 7/2017 (III.14..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-15 - 2017-03-16
Mikepércs község képviselő testületének 7/2017 (III.14..) önkormányzati rendelete
MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2017. (III.14.) sz. KT rendelete A parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról szóló 20/2016. (XI. 03.) számú KT rendelet hatályon kívül helyezéséről

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2017. (III.14.) sz. KT rendelete



A parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról szóló 20/2016. (XI. 03.) számú KT rendelet hatályon kívül helyezéséről


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


1. §


(1) Hatályát veszti a parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról szóló 20/2016. (XI. 03.) számú KT rendelet.


2. §


(1) Jelen rendelet 2017. március 15. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 2017. március 16. napján hatályát veszti.



Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                           dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                                        jegyző



Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!