nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-28 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők napjáról

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.


2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Vörös Sándor

Nagy Erzsébet.

polgármester

jegyzőZáradék:


A fenti szöveget a képviselő-testület 2018. június 26-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. június 27-én.                                                                                                          Nagy Erzsébet

                                                                                                                           jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!