nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (VIII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-18 -tól
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (VIII.17.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Helyi népszavazást Gávavencsellő nagyközség választópolgárai 20 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. §


Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!