nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-30 - 2020-06-17
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi maszk használatáról

Nikla Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. A rendelet területi és személyi hatálya


1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Nikla község közigazgatási területére.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Nikla község közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre.2. Az egészségügyi maszk használatának szabályai


2. § Aki a lakhelyéül szolgáló ingatlant (lakhely, tartózkodási hely, magánlakás) elhagyja, annak az egészségügyi védőmaszk – ennek hiányában annak funkcióját betöltő egyéb, arcot takaró textil – viselése kötelező.3. Záró rendelkezések


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a veszélyhelyzet megszüntetése napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Nikla, 2020. április 28.             Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                 jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. április 29. napján kihirdetésre került.Nikla, 2020. április 29.

                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
13.65 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!