nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-02 - 2015-06-03
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (VI.1.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
         Iszák Tibor s.k.                                                               Szabó István s.k.

          polgármester                                                                        jegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2015. június 1.

Szabó István s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
163.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!