nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Buj Község képviselő-testületének 11/2015 (IX.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-01 -tól
Buj Község képviselő-testületének 11/2015 (IX.1.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és a 151.§ (2a) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el.

  1. §.


A gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§


(1) A rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.


Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet mellékletei
61.44 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!