nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-24 -tól
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2016. (II.13.) rendelet módosításáról

Nőtincs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §., valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkjörében eljárva a követlkezőket rendeli el:

1. §


A rendelet 3 §-ának a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2016. évi költségvetésének


bevételi és kiadási főösszegét                                              194 800 ezer forintban

ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt                                                   1 126 ezer forintban

- felhalmozási célú kiadást                                                  20 912 ezer forintban

ebből:

- a fejlesztések összegét                                                       20 712 ezer forintban


- a működési célú bevételt                                                   193 674 ezer forintban

- a működési célú kiadást                                                    173 888 ezer forintban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat                                           90 512 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat                                20 512 ezer forintban

- a dologi jellegű kiadásokat                                                           62 864 ezer forintban

- a költségvetési létszámkeretet                                          45 főben

állapítja meg.


2. §


A rendelet 1, 1/b, 1/c, 2/a, számú melléklet jelen rendelet melléklete szerint módosul.Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
33.5 KB
1b melléklet
34.5 KB
1c melléklet
31.5 KB
2a melléklet
45.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!