nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 2/2017 (IV.7.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 - 2019-12-09
Somberek Község Képviselő-testületének 2/2017 (IV.7.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.29.)önkormányzati rendelet módosításáról


Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, a  Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) valamint, a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011.évi CXCIX:tv. 93.§(2.bek. kapott felhatalmazás alapján,  és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d. pontjában meghatározott feladatkör alapján a következőket rendeli el:


1.§ A 14/2014.(XII.29.) rendelet (továbbiakban „R”)34.§(1)bekezdéséből „ a helyi önkormányzatok társulásai”címből – a Kéményseprőipari Közszolgáltatásra vonatkozó társulás kikerül.


2.§ A „R” 5. melléklete helyébe jelen rendelet 1.melléklete lép


   3.§ Jelen rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                         Csoboth Tamás          

            jegyző                                                                                    polgármesterJelen rendelet 2017. április 7. napján a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.  Somberek, 2017. április 7.


                                                                                              Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
280.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!